Image Header

Όροι και προϋποθέσεις

Body

Όροι και Προϋποθέσεις – Προωθητική ενέργεια Chiquita DM3

 

ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

 1. Η προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη σε κατοίκους της Ελλάδας, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Chiquita Brands International Sàrl («ο Προωθητής») και τις οικογένειές τους, τους αντιπροσώπους τους ή οποιονδήποτε άλλο σχετίζεται επαγγελματικά με τη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας.
 2.  Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι 18 ετών και άνω. 
 3.  Δεν απαιτείται αγορά για τη συμμετοχή.  Πολλοί θα λάβουν συμμετοχή αλλά λίγοι μόνο θα κερδίσουν.
 4. Ημερήσια προωθητική ενέργεια από τις 7 π.μ. την 01.09.17 έως τις 11 μ.μ. στις 10.10.17 (η «Περίοδος προωθητικής ενέργειας»). 
 5. Κάθε ημέρα της προωθητικής ενέργειας ξεκινά στις 7 π.μ. και τελειώνει στις 11 μ.μ. 
 6. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet για τη συμμετοχή.
 7. Για να συμμετάσχετε στην προωθητική ενέργεια, βρείτε τους κωδικούς συμμετοχής που αναγράφονται στα αυτοκόλλητα από τις μπανάνες Chiquita, ή ζητήστε τους κωδικούς με email στη διεύθυνση infogr@chiquita.com ή από το λογαριασμό Facebook.com/Chiquita. Έπειτα, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της προωθητικής ενέργειας στη διεύθυνση Chiquita.com/play, επιλέξτε τη χώρα σας και απαντήστε την ερώτηση που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της φόρμας εγγραφής και στη συνέχεια είτε 1) ακολουθήστε τα βήματα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό (απαιτείται μόνο μια), έπειτα συνδεθείτε, εισαγάγετε ένα κωδικό από αυτοκόλλητο και κάντε κλικ στην επιλογή «Υποβολή» ή 2) εισαγάγετε έναν κωδικό αυτοκόλλητου, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και κάντε κλικ στην επιλογή «Υποβολή». Η πρώτη συμμετοχή που γίνεται στη διάρκεια ή αμέσως μετά από μια στιγμή που κερδίζει δικαιούται ένα δώρο. Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αμέσως στην οθόνη εάν και τι έχουν κερδίσει. Τα δώρα που κερδίζονται άμεσα έχουν αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων σε τυχαίες στιγμές που κερδίζουν καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών της Περιόδου προωθητικής ενέργειας (όπως ορίζεται ως προς την ώρα, το λεπτό και το δευτερόλεπτο) μέσω ενός ασφαλούς, ανεξάρτητα πιστοποιημένου υπολογιστικού συστήματος. Θα διατίθενται τα παρακάτω δώρα που κερδίζονται άμεσα κατά την Περίοδο προωθητικής ενέργειας:
  •    150 χαλάκια πικνίκ
  •    150 σκίαστρα αυτοκινήτου
 8. Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό και συνδεθήκατε, θα μπορείτε να γυρίσετε τον τυχερό τροχό που θα αναδύεται αυτόματα μια φορά τη μέρα κατά τη σύνδεσή σας. Θα σας παρέχει την ευκαιρία να ξεκλειδώσετε ένα νέο κωδικό αυτοκόλλητου και μια επιπλέον ευκαιρία να κερδίσετε κάποιο δώρο. 
 9. Επιπρόσθετα, όλες οι συμμετοχές που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα λαμβάνουν αυτόματα συμμετοχή σε μια εβδομαδιαία κλήρωση για την ευκαιρία να κερδίσουν ένα ιδιαίτερο δώρο κάθε εβδομάδα. Κατά το τέλος της προωθητικής ενέργειας, 28 νικητές θα έχουν λάβει από ένα ηχείο Bluetooth.  
 10. Κατά τη διάρκεια της Προωθητικής περιόδου θα υπάρχουν διαθέσιμοι 30 διαφορετικοί κωδικοί και κάθε συμμετέχων θα μπορεί να εισαγάγει τον καθένα από τους 30 κωδικούς μόνο μια φορά, ώστε να έχει συνολικά 30 δυνατότητες να κερδίσει ένα δώρο. 
 11. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να γίνονται απευθείας από το άτομο που συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια. Απαγορεύονται οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται online με τη χρήση μεθόδων όπως μακροεντολές, δέσμες ενεργειών ή αυτοματοποιημένες συσκευές ή διεργασίες ή οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής ενός κωδικού περισσότερες από μία φορά, και θα ακυρώνονται. 
 12. Ο Προωθητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την εύλογη ευχέρειά του, να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, ο οποίος επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη προς το πνεύμα των όρων και προϋποθέσεων ή προς τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, και να ακυρώσει οποιεσδήποτε συμμετοχές με βάση την εν λόγω συμπεριφορά.
 13. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα βραβεία σε μετρητά ή άλλο αντίστοιχο δώρο, συνολικά ή εν μέρει.
 14. Όλα τα δώρα παρέχονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και ο Προωθητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αντικαταστήσει ένα δώρο με κάποιο άλλο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
 15. Οι νικητές λαμβάνουν τα δώρα τους ταχυδρομικά εντός 28 ημερών μετά το τέλος της προωθητικής ενέργειας. 
 16. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του δώρου της προωθητικής ενέργειας ή δεν κατορθώσει να παραλάβει το δώρο του εντός 4 εβδομάδων από την ενημέρωσή του, θα θεωρείται ότι δεν έχει πλέον δικαίωμα να λάβει αυτό το δώρο.
 17. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη τοποθεσία web απαρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δεσμεύονται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι είναι άνω των 18 ετών. 
 18. Δεν αναλαμβάνεται οποιαδήποτε ευθύνη για συμμετοχές που έχουν χαθεί, καταστραφεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο. 
 19. Ο Προωθητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβεβαιώσει τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της διεύθυνσης και της ηλικίας τους. 
 20. Για τη λίστα των νικητών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση play.chiquita.gr μετά τις 10.10.17.
 21. Η απόφαση του Προωθητή είναι τελική. Δεν πρόκειται να υπάρξει σχετική αλληλογραφία.
 22. Ο Προωθητής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τυχόν τρίτων μερών για τυχόν ζημίες που προκύψουν από τυχόν δώρα ή την προωθητική ενέργεια ή που σχετίζονται με αυτά. Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι σε περίπτωση που κερδίσουν δώρο, ο Προωθητής δεν θα ευθύνεται για τυχόν τραυματισμό ή ζημία που προκύψει εξαιτίας της χρήσης του.
 23. Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και τη δημοσίευσή τους στο Internet σε περίπτωση που κερδίσουν κάποιο δώρο, στην τοποθεσία play.chiquita.gr
 24. Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συναινούν για τη μεταβίβαση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τους στους διακομιστές του Προωθητή που βρίσκονται στην Ιταλία. Ο Προωθητής δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη ή ασφαλή πρόσβαση στην τοποθεσία web. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες εκτός του ελέγχου του προωθητή που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη λειτουργία της Τοποθεσίας web. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν δυσκολίες πρόσβασης ή για την καθυστέρηση ή για καταστροφή οποιωνδήποτε συμμετοχών.
 25. Για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ανάτρεξε στην πολιτική απορρήτου μας στη σύνδεση
 26. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από την τοπική νομοθεσία των συμμετεχόντων.

 

Προωθητής: Chiquita Brands International Sàrl, A-One Business Centre - B4, La Pièce, Route de l'Etraz, 1180 Rolle, Switzerland.